Αυξάνονται οι θάνατοι στις φυλακές της Αγγλίας λόγω τον περικοπών

0

Ο Επιθεωρητής Nick Hardwick αναφέρει ότι, αν και έχει σημειωθεί βελτίωση των γενικότερων συνθηκών των φυλακών, καθώς πολλές από αυτές έχουν ανταποκριθεί σε προγράμματα επανένταξης που προωθεί η Κυβέρνηση, ωστόσο οι συνθήκες ασφάλειας και οι παροχές που στοχεύουν στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς περιβάλλοντος διαβίωσης, δεν έχουν σημειώσει αντίστοιχη πρόοδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση προκύπτει ότι στις μεγαλύτερες φυλακές της Αγγλίας, αυτές του Wandsworth, οι φυλακισμένοι μένουν κλειδωμένοι στα κελιά τους επί 16 ώρες καθημερινά, χωρίς να γίνεται αξιοποίηση των εξελιγμένων εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε αυτές.

Επιπρόσθετα, οι αυτοκτονίες εντός των φυλακών αυξήθηκαν από 54 που ήταν κατά το διάστημα 2010-2011 σε 64 το 2011-2012, τα περιστατικά αυτοτραυματισμού από 14.768 το 2010-11 σε 16.146 φέτος, και οι επιθέσεις από 13.804 σε 14.858.

Επίσης καταγράφηκε αύξηση στην κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία δεν ανιχνεύονται ως ναρκωτικές ουσίες υπό το ισχύον καθεστώς, ωστόσο έχουν παρόμοια με αυτές αποτελέσματα.

Ο Επιθεωρητής κρίνει τα παραπάνω στοιχεία εξαιρετικά ανησυχητικά και τονίζει την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που προορίζονται για τις φυλακές, και τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές, προκειμένου να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.