Αυξήθηκαν οι καταγγελίες παραβίασης του κοινοτικού δικαίου στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε.

0

Ελαφρά αύξηση, από 1146 σε 1154, παρουσίασε ο αριθμός των καταγγελιών παραβίασης του κοινοτικού δικαίου που καταγράφηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι περισσότερες καταγγελίες σημειώθηκαν στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ο αριθμός των οδηγιών που οφείλουν τα κράτη μέλη από την ένταξή τους να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία έχει αυξηθεί από 2.635 τον Ιανουάριο του 2006, σε 2.699 στα τέλη Ιουνίου του 2006.

Τα 25 κράτη μέλη έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν μεταφέρει την πλειοψηφία των 2.699 οδηγιών στην εσωτερική τους νομοθεσία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ενσωμάτωσης μαζί με Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία και Λουξεμβούργο

Σε πραγματικούς αριθμούς, η Ελλάδα θα πρέπει να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο με 72 ακόμα οδηγίες, ενώ με αφορμή τα πιο πάνω στοιχεία, ο ευρωβουλευτής Μανώλης Μαυρομμάτης υποστηρίζει ότι: “”ο έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας και συμβάλλει στο να καταστήσει την αρχή μιας Κοινότητας δικαίου απτή πραγματικότητα για τους πολίτες της Ένωσης και τους οικονομικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, οι πολυάριθμες καταγγελίες που υποβάλλουν οι πολίτες των κρατών μελών συνιστούν αποτελεσματικό μέσο ανίχνευσης των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου””.

Σχόλια