Αυξημένο το ποσοστό γυναικών σε Δ.Σ. εταιρειών στην Ευρώπη

0

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης έφτασε το 15,8 τοις εκατό. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο του 2012 ήταν 13,7 τοις εκατό. Τα νέα αριθμητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2011, ενώ αύξηση του αριθμού γυναικών σε διοικητικά συμβούλια έχει καταγραφεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ πλην τριών (Πολωνία, Βουλγαρία, Ιρλανδία).

Η σημαντική αύξηση που καταγράφηκε αντικατοπτρίζει συζητήσεις υψηλού επιπέδου οι οποίες διεξάγονται στην ΕΕ σχετικά με την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας που θα διέπει τον αριθμό των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Τον Νοέμβριο του 2012 μάλιστα η Κομισιόν είχε εγκρίνει πρόταση με αντικείμενο πρόβλεψη – στόχο ποσοστό 40 τοις εκατό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, στη βάση αξιοκρατικών κριτηρίων.

«Τα αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν: η κανονιστική πίεση αποδίδει καρπούς. Οι εταιρείες έχουν αρχίσει επιτέλους να αντιλαμβάνονται ότι εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια γηράσκουσα κοινωνία δεν μπορούν να αγνοούν το γυναικείο δυναμικό: 60% των αποφοίτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες. Το παράδειγμα που έδωσαν χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες θέσπισαν πρόσφατα νομοθεσία και άρχισαν να εμφανίζουν πρόοδο, δείχνει σαφώς ότι μια χρονικώς περιορισμένη κανονιστική παρέμβαση αποτελεί προϋπόθεση για να αλλάξει η κατάσταση.

Η ευρωπαϊκών διαστάσεων νομοθεσία που προτείναμε θα διασφαλίσει τη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στην εσωτερική αγορά», δήλωσε σχετικά η Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπος για ζητήματα δικαιοσύνης.

Σχόλια