Αύξηση στην παραχάραξη κερμάτων ευρώ το 2012

0

Ο αριθμός των αποσυρθέντων κίβδηλων κερμάτων ευρώ το 2012 αυξήθηκε κατά 17 τοις εκατό σε σχέση με το 2011, ενώ η αναλογία κίβδηλων κερμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά είναι 1 ανά 100.000 γνήσια κέρματα.

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα κράτη-μέλη σε σχέση με τον εντοπισμό και την απόσυρση κίβδηλων νομισμάτων από την αγορά, τόνισε όμως την ανάγκη ενίσχυσης των ποινικών κανόνων για την καλύτερη πρόληψη και επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραχάραξης. Δεδομένου ότι στα διάφορα κράτη ισχύουν αποκλίνοντες κανόνες και ως εκ τούτου αποκλίνοντα επίπεδα προστασίας, η Κομισιόν ενέκρινε πρόσφατα πρόταση Οδηγίας για την θέσπιση ελάχιστων κανόνων περί επιβολής κυρώσεων.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2012 έχει τεθεί σε ισχύ Κανονισμός με αποδέκτες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον οποίο περιγράφονται μέτρα εξακρίβωσης της γνησιότητας νομισμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά.

Σχόλια