Αυξητική τάση στη φορολόγηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ

0

Σε αυξητική πορεία βρίσκεται η φορολογία στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη σύμφωνα με την ετήσια έκθεση [PDF] που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναλογία ΦΠΑ-ΑΕΠ στην Ευρώπη έφτασε το 38.8 τοις εκατό το 2011 συγκριτικά με 38.3 το 2010 και 38.4 το 2009.

Αξιοσημείωτες ήταν πάντως οι μεγάλες αποκλίσεις στις επιμέρους αναλογίες ανά κράτος-μέλος. Γενικά, η αναλογία φορολογίας-εισοδήματος ήταν μεγαλύτερη στα 15 κράτη που ήταν μέλη της ΕΕ πριν το 2004 συγκριτικά με τα δώδεκα κράτη που έγιναν μέλη της ΕΕ μεταξύ 2004-2007. Η χαμηλότερη αναλογία καταγράφηκε στη Λιθουανία (29 τοις εκατό), ενώ η υψηλότερη στη Δανία (47.7 τοις εκατό).

Σχόλια