Βαριές οι συνέπειες για την Τουρκία σε περίπτωση που δεν δικάσει εκ νέου τον Οτσαλάν

0

Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Μπακίρ Τσαγλάρ ο οποίος διετέλεσε συνήγορος της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ, το οποίο έκρινε ότι η δίκη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν δεν ήταν αμερόληπτη, το Δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην υπόθεση με τρόπο που να επηρεάζει την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας αλλά αποστασιοποιήθηκε καθώς την αποπολιτικοποίησε κρίνοντας ότι η δικαστική διαδικασία ήταν άδικη.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε περίπτωση που Τουρκία δεν δικάσει εκ νέου τον Κούρδο ηγέτη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τρία μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος της. Το πρώτο είναι να «παγώσει» η εκπροσώπησή της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης που προβλέπει τη λήψη αυτού του μέτρου στην περίπτωση που κράτος μέλος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος συνεχίσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να ζητήσει την αποπομπή του από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το δεύτερο μέτρο είναι να τεθεί η Τουρκία υπό έλεγχο βάσει του καταστατικού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της υπ΄ αριθμόν 1115 απόφασης της. Ακόμη η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των εγγράφων που παρέχουν αρμοδιότητα στους κοινοβουλευτικούς οι οποίοι μετέχουν στις διεθνείς αντιπροσωπείες των χωρών μελών. Το τρίτο μέτρο είναι να σταματήσουν οι ενταξιακές της διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης της Νίκαιας αλλά και του άρθρου 58 του Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ.

Σχόλια