Βέλγιο: Προσφυγή των Δικηγορικών Συλλόγων κατά της επιβολής του ΦΠΑ

0

Στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την ακύρωση της Βελγικής νομοθεσίας που επιβάλει ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, προσέφυγαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Βελγίου.

Βασικό επιχείρημά τους, ότι οι σχετικές διατάξεις είναι αντισυνταγματικές και παραβιάζουν τις αρχές και τις διατάξεις της Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Αρωγός, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Βελγικής Αντιπροσωπείας θα είναι η CCBE η οποία, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής, θα παρέμβει στη
σχετική διαδικασία υπέρ των Δικηγορικών Συλλόγων του Βελγίου.

Οι σχετικές δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού θα έχουν άμεση επιρροή στο θέμα του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.