Βουλγαρία: Διόρισε νέους συνταγματικούς δικαστές παρά τις επικρίσεις της Ε.Ε.

0

Ειδικότερα, καθήκοντα συνταγματικών δικαστών θα επιτελούν στο εξής ο Anastas Anastasov, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, και η Veneta Markovksa, πρώην αντιπρόεδρος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας.

Κριτική ασκήθηκε πάντως και από τα ειδησεογραφικά μέσα της Βουλγαρίας, τα οποία χαρακτήρισαν τους διορισμούς των δύο προσώπων αναμενόμενους, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την μη διερεύνηση υπονοιών διαφθοράς που κυκλοφόρησαν για το πρόσωπο της Markovska. Όσον αφορά στον Anastasov οι επικρίσεις εστιάστηκαν στην καταλληλόλητα του για την θέση του Συνταγματικού Δικαστή, από την στιγμή που η δικαστική του εμπειρία είναι αρκετά περιορισμένη.

Την ενόχλησή της εξέφρασε, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, η Κομισιόν υπενθυμίζοντας ότι οι δικαστές των Συνταγματικών Δικαστηρίων πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα εχέγγυα ακεραιότητας και επαγγελματισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Βουλγαρία –η οποία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007- βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά το δικαιοδοτικό της σύστημα. Η παρακολούθηση είχε κριθεί σκόπιμη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου για περισσότερο διαφανή και αποτελεσματική δικαιοσύνη στη χώρα.

Σχόλια