Βραδύτητα στη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας διαπιστώνει η Ε.Ε.

0

Έκθεση δημοσίευσε η Ε.Ε., με αφορμή την προώθηση κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση, στην οποία διατυπώνει την ανησυχία της, λόγω της βραδύτητας στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη.

Στην έκθεση αναφέρονται αργοπορίες σε τομείς – κλειδιά όπως αστυνόμευση, συνεργασία για τους τελωνειακούς δασμούς και το δικαστικό κλάδο, καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του ανθρώπινου εμπορίου, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τα θέματα ασφάλειας στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Η Ε.Ε. τονίζει ότι από τις ενέργειες που είχαν συμφωνηθεί το 2006, μόνο το 53% εφαρμόστηκε απ όλα τα μέλη της Ε.Ε., σε αντίθεση με το 2005, όπου είχε υλοποιηθεί το 62% των ενεργειών απ όλα τα μέλη.για το πόσο αντιμετωπίζονται .

Λόγω της ύπαρξης νομοθετικών διαδικασιών στους τομείς της δικαιοσύνης, η αστυνόμευση και η μετανάστευση αποτέλεσαν θέματα «βαριά», σύμφωνα με την Κομισιόν γι αυτό και κάποιες χώρες υιοθέτησαν πιο χαλαρές πολιτικές με περιορισμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια νέα συνθήκη βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κοινότητας, καλώντας την πλειοψηφία να ψηφίσει για τους τομείς της αστυνόμευσης και της αντιεγκληματικής πολιτικής.

Σχόλια