Βρετανή που είχε αλλάξει φύλο και διεκδικούσε σύνταξη δικαιώθηκε

0

Δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Βρετανή, η οποία το 2001 είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλου, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της να λάβει σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας της όπως όλες οι γυναίκες στη Βρετανία.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι αντίθετη προς το Κοινοτικό Δίκαιο κάθε εθνική νομοθεσία, η οποία αρνείται το ευεργέτημα της συντάξεως γήρατος σε άτομο το οποίο από άνδρας έγινε γυναίκα, με την αιτιολογία ότι δεν συμπλήρωσε το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του -ενώ το ίδιο αυτό άτομο θα δικαιούταν σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών, αν θεωρούταν γυναίκα. Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνδρες μπορούν να πάρουν σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και οι γυναίκες σε ηλικία 60 ετών.

Στην απόφασή του το Δικαστήριο επισημαίνει ότι σε αντίθεση με τις γυναίκες των οποίων το φύλο δεν είναι αποτέλεσμα εγχείρησης αλλαγής φύλου (οι οποίες μπορούν να τύχουν συντάξεως γήρατος σε ηλικία 60 ετών), η εν λόγω γυναίκα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την προϋπόθεση που αφορά την ηλικία συνταξιοδοτήσεως.

Συνεπώς, καταλήγει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η άνιση μεταχείριση που οφείλεται στην αλλαγή φύλου, πρέπει να θεωρηθεί δυσμενής διάκριση, η οποία απαγορεύεται από την κοινοτική οδηγία περί μη διακρίσεως των εργαζομένων λόγω φύλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική αίτηση της Βρετανής υπηκόου είχε απορριφθεί από το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων και μετά από προσφυγή της, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια