Βρετανία: Αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο ο τρόπος φορολογίας εταιρικών μερισμάτων στο εξωτερικό

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Βρετανία παρέβη την κοινοτική νομοθεσία με τον τρόπο που φορολόγησε εταιρικά μερίσματα από το εξωτερικό, γνωμοδότηση η οποία υποχρεώνει το Λονδίνο στην επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση εστιάζεται στα μερίσματα που καταβλήθηκαν στον καπνικό όμιλο ΒΑΤ, από θυγατρικές σε χώρες μέλη της Ε.Ε.

Τα μερίσματα που ελήφθησαν από θυγατρικές εξωτερικού υπήχθησαν στην εταιρική φορολογία, ενώ εκείνες θυγατρικών με έδρα τη Βρετανία εξαιρέθηκαν.

Σχόλια