Βρετανία: Απαγορεύεται στο εξής η προσευχή πριν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

0

Απόφασησταθμό, για τη θέση των θρησκευτικών εκδηλώσεων στις επίσημες συνεδριάσεις των ΟΤΑ, εξέδωσε την Παρασκευή το Ανώτερο Δικαστήριο της Βρετανίας (UK High Court of Justice). Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν επιτρέπεται οι δημοτικοί σύμβουλοι να κάνουν ομαδική προσευχή πριν τη συνεδρίαση, εφόσον αυτό δεν συνάδει με την ταυτότητά τους ως διοικητικών οργάνων.

Την προσφυγή είχε ασκήσει η οργάνωση National Secular Society (NSS), όταν είχε παρατηρήσει ότι σε πολλούς δήμους υπήρχε η συνήθεια της προσευχής πριν την έναρξη της συζήτησης. Παρότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν το δικαίωμα να απέχουν από την ώρα της προσευχής , η προσευχή περιλαμβανόταν και στην ημερήσια διάταξη που τους γνωστοποιούνταν μερικές μέρες νωρίτερα !

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του καθ’ου η προσφυγή Δήμου του Μπίντερφορντ, ότι οι ΟΤΑ έχουν το δικαίωμα να ενεργούν και άλλες λειτουργίες πέρα από αυτές που ορίζονται στο νόμο Local Government Act του 1972, με το επιχείρημα ότι η διενέργεια προσευχών δεν αποτελεί «λειτουργία», όπως την εννοεί ο νόμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα να εντάσσουν τις προσευχές στην ημερήσια διάταξη και να τις τελούν επισήμως στην έναρξη της συνεδρίασης. Μπορούν, όμως, να τις τελούν αυτόνομα πριν την επίσημη έναρξη της συνεδρίασης, εφόσον η ελευθερία θρησκευτικών πεποιθήσεων και θρησκευτικών εκδηλώσεων αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά τους.

«Ο τρόπος με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες και τα άτομα που τους στελεχώνουν διοικητικά ορίζεται στον νόμο Local Government Act του 1972. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που να δίνει στο δημοτικό συμβούλιο την εξουσία να διενεργεί προσευχές πριν την δημοτική συνεδρίαση. Με αυτό το σκεπτικό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα να εντάσσει τις προσευχές στο επίσημο τμήμα της συνεδρίασης, ούτε να προσκαλεί τους δημοτικούς συμβούλους να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση που θα περιλαμβάνει προσευχή στην ημερήσια διάταξη», ανέφερε η απόφαση.

Σχόλια