Βρετανία: Δηλώσεις του Υπ. Δικαιοσύνης για την απαγόρευσης ψήφου κρατουμένων

0

 Η δήλωση του Grayling προκάλεσε ευλόγως προβληματισμό στη Βρετανία, καθώς αν το ζήτημα τεθεί σε ψηφοφορία και η Βουλή ψηφίσει υπέρ της διατήρησης της απαγόρευσης, θα δημιουργηθεί μία νομική κατάσταση αντίθετη προς την απόφαση του ΕΔΔΑ για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ειδικότερα ο Grayling δήλωσε ότι μία επιτροπή με μέλη τόσο από την Βουλή των Λόρδων, όσο και από την Βουλή των Αντιπροσώπων θα κληθεί να αποφασίσει στη βάση τριών επιλογών: είτε την διατήρηση της υφιστάμενης απαγόρευσης της ψήφου των κρατουμένων, είτε την άρση της απαγόρευσης για κρατουμένους που εκτίουν ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών ή εκείνων που εκτίουν ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών. «Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει γνωστή την προσωπική του θέση επί του θέματος. Εγώ έκανα το ίδιο και αυτές οι απόψεις δεν έχουν αλλάξει. Ο τωρινός νόμος που έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου το Κοινοβούλιο αποφασίσει να τον αλλάξει», σχολίασε ο Greyling.

Η απαγόρευση της ψήφου των κρατουμένων, οσοδήποτε μικρή και αν είναι η ποινή που εκτίουν οι κρατούμενοι, αποτελεί ζήτημα ακανθώδες μεταξύ Βρετανίας και ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Στην υπόθεση Hirst κατά Ηνωμένου Βασιλείου του 2005 το δικαστήριο είχε δικαιώσει τον προσφεύγοντα, καλώντας την Βρετανία να αναθεωρήσει την πολιτική της απόλυτης απαγόρευσης.

Τότε, το δικαστήριο είχε επισημάνει ότι η Βρετανία υποχρεούται να άρει την απόλυτη απαγόρευση άμεσα, διατηρώντας όμως το δικαίωμα να αποφασίσει πόσοι και ποιοι κρατούμενοι θα μπορούν στο εξής να ψηφίζουν. Αντιθέτως, τον Μάιο εκδικάζοντας παρόμοια υπόθεση προσφυγής Ιταλού κρατουμένου κατά του ιταλικού κράτους το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματα του Ιταλού Scoppola, αναγνωρίζοντας στα κράτη ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για να αποφασίζουν ποιες κατηγορίες κρατουμένων θα μπορούν να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σχόλια