Δοκιμαστική δίκη για θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής καταστροφής ως εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας

0

Η ιδέα ανήκει στη δικηγόρο Peggy Haggins και στηρίζεται από συνειδητοποιημένα στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτικούς και αρκετούς νομικούς. Ο ορισμός που έχει προτείνει η Haggins τυποποιεί την αντικειμενική υπόσταση του νέου εγκλήματος της «οικο-κτονίας» (ecocide) ως εξής: πρόκειται για την ανεπανόρθωτη, ευρείας κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή που υφίσταται το οικοσύστημα μιας περιοχής και έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της δυνατότητας αναψυχής σε αυτό των κατοίκων της περιοχής. Η διατύπωση της υποκειμενικής υπόστασης –«είτε η καταστροφή οφείλεται σε ανθρώπινη ή σε άλλες αιτίες»- αφορά τόσο το δόλο όσο και την αμέλεια ως προς την επέλευση του αποτελέσματος, ενώ καθιστά υπόλογες τις αρχές και για αδράνεια σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από τυχαία γεγονότα.

Ως παραδείγματα που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου διεθνούς εγκλήματος η Haggins ανέφερε την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, την καταστροφή από εξόρυξη βωξίτη στην Ινδία και σχιστόλιθου αερίου στη Νιγηρία. Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την πρότασή της, δήλωσε: «Η οικο-κτονία δεν είναι τόσο άσχετη με ένα άλλο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία, διότι και αυτό καταλήγει σε συγκρούσεις λόγω του αφανισμού των φυσικών πόρων μιας περιοχής. Η αναβίβαση σε διεθνές έγκλημα με ποινικές κυρώσεις θα κάνει τους υπεύθυνους των περιβαλλοντικών καταστροφών υπόλογους για τις πράξεις τους, ώστε μακροπρόθεσμα αυτοί θα προλαμβάνουν επιζήμιες ενέργειες και θα σταθμίσουν υψηλότερα την υποχρέωση σεβασμού στο περιβάλλον από την κερδοσκοπία». Διευκρινίζοντας ότι και η ίδια δραστηριοποιείται στο εταιρικό δίκαιο, επεσήμανε ότι δεν επιδιώκει την ανακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά -λόγω της περιβαλλοντικής της συνείδησης- πιστεύει ότι οι νέες επιχειρήσεις οφείλουν να εντάξουν την πράσινη ανάπτυξη στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Η δοκιμαστική δίκη που διεξάγεται σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας γίνεται ακριβώς για να προσδιοριστεί κατά πόσον είναι εφικτή η τυποποίηση της περιβαλλοντικής καταστροφής ως εγκλήματος. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Haggins και στον ΟΗΕ και στη δίκη συμμετέχουν κορυφαίοι δικαστές και δικηγόροι της Αγγλίας, ενώ τους κατηγορούμενους, Διευθύνοντες Συμβούλους των εταιρειών παίζουν επαγγελματίες ηθοποιοί. Για τις ανάγκες της δίκης θεωρήθηκε ότι ισχύει διεθνής κανόνας που απαγορεύει το εν λόγω έγκλημα. Σε περίπτωση που ο ρυθμός και το αποτέλεσμα της διαδικασίας ικανοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν είναι απίθανο να γίνουν βήματα για τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού της Ρώμης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ώστε να ενταχθεί το νέο έγκλημα.

 

Σχόλια