Βρετανία: Εφέτης ανησυχεί για τις συνέπειες tης αύξησης των δικαστικών εξόδων στη λειτουργία της Δικαιοσύνης

0

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία, το 83% των Δικηγόρων πιστεύει ότι τα δικαστικά έξοδα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά η Δικαιοσύνη να έχει καταστεί μη προσβάσιμη στους διοικουμένους. Με βάση στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα που διεξήγαγε μεγάλη Δικηγορική Εταιρεία της χώρας, σε δείγμα 500 δικηγόρων, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκφράζουν επιφυλάξεις για την αμεροληψία της δικαστικής διαδικασίας εν γένει.

Στις οικογενειακές υποθέσεις που εκδικάζονται στα δικαστήρια της Βρετανίας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μία μεγάλη μερίδα πολιτών να ζητούν την παροχή νομικής βοήθειας χωρίς τη συνδρομή Δικηγόρου. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που φαίνεται να πλήττει το βρετανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι η έλλειψη εκσυγχρονισμού στα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιούν δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Δεν είναι λίγοι οι Δικαστές οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία λόγω ηλικίας, να συμβαδίσουν με τις νέες τεχνολογίες, ενώ συγχρόνως οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση του υπολογιστικού συστήματος στα δικαστήρια, καθώς όπως ο ίδιος ο Υπουργός τονίζει, ο μη εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των δικαστικών υπηρεσιών, ενέχει τον κίνδυνο η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις.