Βρετανία: Νόμιμο το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης στα 65 για εταίρους Δικηγορικής Εταιρείας

0

Την υπόθεση είχε φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης ο Leslie Seldon, δικηγόρος και εταίρος στην δικηγορική εταιρεία Clarkson Wright & Jakes, ο οποίος λόγω του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας συνταξιοδοτήθηκε υποχρεωτικά, μόλις έφτασε τα 65 έτη. Παρά την επιθυμία του Seldon να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και ως ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος, η εταιρεία αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι το μέτρο υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των εταίρων στα 65 ισχύει πάγια για λόγους διευκόλυνσης της “κινητικότητας” των εργαζομένων εντός της εταιρείας.

Επιχειρηματολογώντας ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου για εργατικές διαφορές ο Seldon υποστήριξε ότι το μέτρο αυτό εισάγει διακρίσεις σε βάρος των εταίρων, λόγω ηλικίας. Το αίτημά του όμως απορρίφθηκε και αναζήτησε λύση σε ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Κατ’ αρχήν το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνώρισε ότι κάθε μέτρο υποχρεωτικής συνταξιοδότησης εμπεριέχει εγγενώς διάκριση λόγω ηλικίας. Το κρίσιμο ερώτημα, συνεπώς, ήταν κατά πόσον το μέτρο αυτό ήταν δυσανάλογο με την ανάγκη προστασίας του θεμιτού επιχειρηματικού σκοπού της δικηγορικής εταιρείας. Η εταιρεία δικαιολόγησε το μέτρο, επικαλούμενη την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών ανέλιξης για τους νεότερους συνεργάτες και εταίρους, καθώς και τον στόχο ανανέωσης του προσωπικού της εταιρείας. Τελικά, οι δικαστές δικαίωσαν την δικηγορική εταιρεία, αντιλαμβανόμενοι ότι εν προκειμένω συνέτρεχε σημαντικός σκοπός που έχρηζε προστασίας και ότι το μέτρο υποχρεωτικής συνταξιοδότησης ήταν κατάλληλο, πρόσφορο και αναλογικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στη Βρετανία, κυρίως διότι πέρυσι καταργήθηκε η νομοθετική ρύθμιση περί ανωτάτου ορίου συνταξιοδότησης. Παρά την απόρριψη των ισχυρισμών του Seldon, οι Ανώτατοι Δικαστές στο αιτιολογικό της απόφασης επέστησαν την προσοχή στις -δικηγορικές και μη – εταιρείες που εφαρμόζουν παρόμοιους κανονισμούς, προειδοποιώντας ότι δύσκολα και ad hoc θα γίνονται δεκτά μέτρα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Επιπλέον, το Supreme Court παρέπεμψε την υπόθεση πίσω στο διαιτητικό δικαστήριο περί εργατικών διαφορών, για να κρίνει αυτό αν η συγκεκριμένη ηλικία των 65 επιλέχθηκε δικαιολογημένα ως όριο της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.

Βρετανία: Νόμιμο το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης στα 65 για εταίρους Δικηγορικής Εταιρείας

 

Σχόλια