Βρετανία: Παραβιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία σύμφωνα με το Supreme Court

0

 Το δικαστήριο έκρινε [PDF] πως η βρετανική κυβέρνηση έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και αναζήτησε κατευθυντήριες οδηγίες από το ΔΕΕ.

Σύμφωνα με την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία τα κράτη-μέλη της ΕΕ όφειλαν μέχρι το 2010 να έχουν συμμορφωθεί με τα προτεινόμενα όρια διοξειδίου του αζώτου στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το δικαστήριο εντόπισε ότι οι τιμές του αζώτου στη Βρετανία γενικά ξεπερνούν αυτά τα όρια και απέστειλε ερωτήματα στο ΔΕΕ, προκειμένου να διαμορφώσει αναλόγως τις συστάσεις του προς την κυβέρνηση.

Σχόλια