Βρετανία: Πρόθεση νομιμοποίησης των γάμων ομοφυλοφίλων εντός του 2013

0

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να συνάπτουν πολιτικούς γάμους ή και θρησκευτικούς, ενώπιον των θρησκευτικών οργανώσεων που το έχουν επιτρέψει. Επιπλέον, θα ληφθούν μέτρα για την διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας, αφού οι θρησκευτικοί λειτουργοί δεν θα υποχρεούνται να τελέσουν τον γάμο, αλλά θα εφαρμόζεται σύστημα “opt-in”.

Με το ίδιο σκεπτικό θα προβλέπεται ότι οι θρησκευτικοί λειτουργοί δεν θα μπορούν νομίμως να τελούν τους γάμους ομοφυλοφίλων, αν το όργανο διοίκησης της συγκεκριμένης θρησκευτικής οργάνωσης δεν έχει προηγουμένως αποφασίσει ρητώς την προσχώρηση στο σύστημα “opt-in”. Γάμους ομοφυλοφίλων δεν θα μπορεί πάντως να τελέσει η Εκκλησία της Αγγλίας ή της Ουαλίας, αφού το Κανονικό Δίκαιο (canon law) τους το απαγορεύει.

Τα σχέδια της κυβέρνησης για προώθηση της νέας νομοθεσίας ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της διαβούλευσης που διήρκησε 13 εβδομάδες και στην οποία συμμετείχε μαζικά το κοινό. Το 53 τοις εκατό των πολιτών που ανταποκρίθηκαν στην διαβούλευση εξέφρασε την υποστήριξή του για την αναγνώριση των γάμων ομοφυλοφίλων. Η Miller επεσήμανε ότι τους επόμενους μήνες θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με εκπροσώπους της εκκλησίας και άλλων ενδιαφερόμενων οργανώσεων, με στόχο να προωθηθεί η σχετική νομοθεσία εντός του 2013.

Σχόλια