Βρετανία: Στο εδώλιο για αθέτηση δεσμεύσεων στον τομέα της ενέργειας

0

Δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις προσφεύγουν κατά της βρετανικής κυβέρνησης εξαιτίας της αναποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής της και επειδή έχει αθετήσει τη δέσμευση να μειώσει τους ενεργειακούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο, το οποίο έχει ψηφιστεί πριν από οκτώ χρόνια, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα για να περιοριστεί η ενεργειακή φτώχεια μέχρι το 2016 και μέχρι το 2010 για τις οικονομικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Βρετανίας.

Οι οργανώσεις “Help the Aged” και “Friends of the Earth” προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και ελπίζουν ο δικαστής να διατάξει την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Υπολογίζεται ότι πέντε εκατομμύρια νοικοκυριά στη Βρετανία δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς για τη θέρμανση των σπιτιών τους.

Σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας βρίσκονται τα άτομα, τα οποία δαπανούν τουλάχιστον το 10% του εισοδήματός τους σε λογαριασμούς για το γκάζι και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η αγωγή των δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση έκθεσης της ρυθμιστικής επιτροπής στον τομέα της ενέργειας, Ofgem.

Οι δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις διενήργησαν επίσης δημοσκόπηση σε δείγμα 1.024 συνταξιούχων. Το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κυβέρνηση δε λαμβάνει μέτρα για να ρίξει τις τιμές των καυσίμων.

Σχόλια