Βρετανία: Συστάσεις ειδικών σε δικαστές για υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων

0

Σε σχετική αναφορά της η ομάδα τόνισε την ανάγκη οι δικαστές να συναντώνται και να λαμβάνουν υπόψη την γνώμη των παιδιών σε υποθέσεις αφαίρεσης της επιμέλειας από τους γονείς και μεταφοράς τους σε κοινωνικές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων οι βρετανοί βουλευτές εξέφρασαν έντονο προβληματισμό με το γεγονός ότι οι διαφορές γονέων και τέκνων εκδικάζονται συχνά από δικαστές που δεν είναι ειδικευμένοι στο οικογενειακό δίκαιο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ευρήματά τους προέκυψε ότι οι δικαστές που αποφασίζουν την μεταφορά των παιδιών σε κοινωνικές υπηρεσίες σχεδόν ποτέ δεν ζητούν την γνώμη των ανηλίκων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ταχύτερης διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων, τα μέλη της ομάδας “Child Protection All Party Parliamentary Group” κάλεσαν ωστόσο τους δικαστές να επιζητούν σχετική συνάντηση με τα παιδιά και να λαμβάνουν έτσι αποφάσεις που θα ανταποκρίνονται πληρέστερα στις απόψεις και τις ανάγκες τους.

Σχόλια