Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωσύνταγμα

0

Με μεγάλη πλειοψηφία 500 ψήφων υπέρ, 137 κατά και 40 αποχών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Συνθήκη που θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την επικύρωσή της. Ωστόσο, η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική ως προς την διαδικασία επικύρωσης που έχει ήδη αρχίσει στα κράτη-μέλη.

Στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζεται ότι το Σύνταγμα αποτελεί σαφώς ένα συμβιβασμό που όμως θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που ισχύει με τις σημερινές Συνθήκες και θα επιφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της Ένωσης, στους δημοκρατικούς εκπροσώπους τους, στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη να καταβληθεί άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με σαφήνεια και αντικειμενικότητα, για το περιεχόμενο του Συντάγματος. Γι’ αυτό το λόγο καλούνται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για τη διάδοση του Ευρωσυντάγματος και να διαχωρίσουν σαφώς τα στοιχεία που ισχύουν ήδη με τις σημερινές Συνθήκες από τις νέες διατάξεις που επιφέρει η Συνταγματική Συνθήκη.

Τέλος, στο ψήφισμα εκφράζεται η επιθυμία να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης έως τα μέσα του 2006, ώστε να τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα την 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Σχόλια