Ψηφίστηκε απο το Ευρωκοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την κατάσχεση προϊόντων εγκληματικής δράσης

0

Λύση στο θέμα της δέσμευσης και δήμευσης των εσόδων από εγκλήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων υπόσχεται να δώσει το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα απο το Ευρωκοινοβούλιο  καθώς επιτρέπει στις αρχές των κρατών-μελών να προβαίνουν στη δέσμευση και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες, κατόπιν της τελεσίδικης καταδίκης του εκάστοτε εγκληματία. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν μάλιστα να κατάσχουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν ο ύποπτος ή κατηγορούμενος είναι άρρωστος ή δικάστηκε ερήμην.
Χάρη στους νέους κανόνες τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω παρόμοιων εγκλημάτων, όπως είναι οι περιπτώσεις ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η παιδική πορνογραφία ή τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. «Η εκτεταμένη δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή όταν ένα δικαστήριο κρίνει ότι τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία προέκυψαν από εγκληματική συμπεριφορά», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Επίσης, δήμευση θα μπορεί να γίνει και από τρίτα μέρη «όταν οι εν λόγω τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η δήμευση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση ή απόκτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία».

Σύμφωνα με το κείμενο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, χάρη στα οποία θα καταστεί δυνατή η χρήση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων για το δημόσιο συμφέρον
ή κοινωνικούς σκοπούς.

Η συμφωνία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες για να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Αν και είναι από τις χώρες που δεν συμμετέχουν πλήρως στη τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η Ιρλανδία, αποφάσισε να συμμετάσχει στους νέους κανόνες.