ΔΕΕ: Ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους νέου γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο

0

Με απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2019, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισαν ως γενικό εισαγγελέα στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 5 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2024, τον Priit Pikamäe σε αντικατάσταση του Nils Wahl.

Επ’ ευκαιρία της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεως του Nils Wahl και της αναλήψεως καθηκόντων του Priit Pikamäe θα πραγματοποιηθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου. Η πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 12.00 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Βιογραφικό του Priit Pikamäe

γεννήθηκε το 1973· πτυχιούχος νομικής (πανεπιστήμια του Tartu και του Poitiers)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο του Tartu, 2006)· διευθυντής του 7ου γραφείου του προξενικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Εσθονίας (1995-1996)· διευθυντής του τμήματος ποινικού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1996-2001)· δικαστής του πρωτοδικείου του Tallinn (2001-2002)· δικαστής του εφετείου του Tallinn (2002-2006)· δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου (2006-2009)· πρόεδρος του ποινικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου (2010-2013)· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2010-2016)· πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου (2013-2019)· πρόεδρος του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων (2013-2019)· πρόεδρος του δικτύου των Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017-2019)· επισκέπτης καθηγητής και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tartu· ιδρυτικό μέλος της Εσθονικής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· μέλος του συμβουλίου του τμήματος συνταγματικού δικαίου στην Εσθονική Ακαδημία Επιστημών· μέλος της εσθονικής Ακαδημαϊκής Νομικής Ένωσης· συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιευμάτων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 6 Φεβρουαρίου 2019.