ΔΕΕ: Απαγορεύονται οι προωθητικές ενέργειες με κρυφές επιβαρύνσεις για τον καταναλωτή

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, έκρινε ότι απαγορεύονται οι πρακτικές των διαφημιστών που δημιουργούν στο καταναλωτικό κοινό την ψευδή εντύπωση ότι έχει κερδίσει κάποιο έπαθλο ενώ στην ουσία θα πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά για να το αποκτήσει.

Στο κείμενο της απόφασης διευκρινίζεται μάλιστα, ότι η απαγόρευση είναι καθολική και αφορά και τις περιπτώσεις που το κόστος που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής είναι αμελητέο καθώς και εκείνες που ο επαγγελματίας δεν εξασφαλίζει κάποιο κέρδος.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης όταν το αρμόδιο όργανο για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο (Office of Fair Trading – OFT) ζήτησε από πέντε βρετανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφήμισης να παύσουν την πρακτική της αποστολής προσωπικώς απευθυνόμενων επιστολών, κουπονιών και λοιπών διαφημιστικών φυλλαδίων σε καταναλωτές, οι οποίοι ενημερώνονταν ότι έχουν κερδίσει έπαθλο ή βραβείο.

Οι τελευταίοι είχαν τη δυνατότητα μεταξύ περισσότερων επιλογών για να ανακαλύψουν το έπαθλό τους είτε να καλέσουν τηλεφωνικό αριθμό είτε να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα (SMS), με επιπλέον χρέωση.

Στη συνέχεια, αν δεχόνταν το «δώρο» καλούνταν συχνά να πληρώσουν υπερβολικά ποσά προκειμένου να το αποκτήσουν ή να το αξιοποιήσουν. Πρόκειται για μια συνήθη πολιτική προώθησης προϊόντων από διαφημιστικές εταιρείες και πολλές φορές το καταναλωτικό κοινό γίνεται θύμα τέτοιων «προσφορών».

Το Δικαστήριο λοιπόν με αυτή την απόφαση[Link] επιχειρεί να θέσει ένα τέλος στην εφαρμοζόμενη μέθοδο προβλέποντας ρητά ότι τέτοιου είδους επιθετικές πρακτικές απαγορεύονται και βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το δίκαιο της Ένωσης, το οποίο σκοπό έχει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.