ΔΕΕ: Απόρριψη αιτήσεων αναιρέσεως FIFA και UEFA, για την μετάδοση του παγκοσμίου κυπέλλου

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αιτήσεις αναιρέσεως των ενώσεων FIFA και UEFA, κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την τηλεοπτική μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση αφορούσε στην αμφισβήτηση εκ μέρους των FIFA και UEFA, της νόμιμης χρήσης, από την Αγγλία και το Βέλγιο, ευρωπαϊκής Οδηγίας, βάσει της οποίας, τα κράτη-μέλη δικαιούνται να απαγορεύουν την αποκλειστική μετάδοση εκδηλώσεων οι οποίες έχουν, κατά την κρίση τους, μείζονα σημασία για τις κοινωνίες τους, όταν μια τέτοια μετάδοση θα στερούσε σημαντική μερίδα του κοινού από τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην αναμετάδοση των εκδηλώσεων αυτών.

Οι δύο χώρες κατήρτισαν καταλόγους εκδηλώσεων που θεωρούνται μείζονος σημασίας για τις κοινωνίες τους, στους οποίους συμπεριέλαβαν το σύνολο των αγώνων των τελικών φάσεων .του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Οι διοργανώτριες FIFA και UEFA, οι οποίες αντλούν σημαντικά έσοδα από την πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά την απόρριψη των προσφυγών τους, άσκησαν ενώπιον του τις σχετικές αιτήσεις αναιρέσεως.

Με την παρούσα απόφαση

Download the PDF file .

,
το Δικαστήριο υπενθυμίζει, ότι ο προσδιορισμός, εκ μέρους ενός κράτους-μέλους, ορισμένων εκδηλώσεων ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία του και η απαγόρευση της αποκλειστικής μετάδοσής τους, αποτελούν προσκόμματα για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, για την ελευθερία εγκαταστάσεως, για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και για το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ωστόσο, τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να δικαιολογηθούν από τον σκοπό της προστασίας του δικαιώματος στην ενημέρωση και της εξασφάλισης πρόσβασης του κοινού στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των εκδηλώσεων αυτών.
Στη συνέχεια, το Δικαστήριο διαπίστωσε την ύπαρξη σημείων πλάνης περί το δίκαιο, στις προσβαλλόμενες αρχικές αποφάσεις. Έκρινε ωστόσο, ότι οι πλάνες αυτές δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης, αφενός μεν γιατί από τη δικογραφία προέκυψε ότι οι εν λόγω διοργανώσεις όντως προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών των δύο χωρών, αφετέρου δε γιατί δεν αποδείχθηκε, ότι οι συνέπειες επί των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανταγωνισμού και της ιδιοκτησίας, είχαν τόσο σοβαρό αρνητικό χαρακτήρα.
Ως εκ τούτου το Δικαστήριο, απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεων που άσκησαν FIFA και UEFA, στο σύνολό τους.