ΔΕΕ: αποζημίωση δημοσίου υπαλλήλου λόγω εκκρεμούσης άδειας μετ’ αποδοχών κατά τη συνταξιοδότηση

0

Σημαντική απόφαση εξέδωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αναφορικά με το δικαίωμα των Ευρωπαίων εργαζομένων να διεκδικούν αποζημίωση σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της ελάχιστης άδειας μετ’ αποδοχών που δικαιούνται κάθε χρόνο.

Η απόφαση εκδόθηκε επί υπόθεσης Γερμανού δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία της Φραγκφούρτης το 2009, μετά από τριανταεννέα χρόνια υπηρεσίας. Καθώς ο Γερμανός Neidel δεν έκανε χρήση της άδειας που δικαιούνταν στη διετία 2007-2009 λόγω της υποχρεωτικής συνταξιοδότησής του για λόγους υγείας, διεκδίκησε από τον Δήμο την καταβολή αποζημίωσης 16.000 χιλιάδων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές που θα λάμβανε για τις συνολικά 86 ημέρες άδειας που έχασε. Καθώς ο Δήμος απέρριψε το αίτημά του με το επιχείρημα ότι το γερμανικό δίκαιο δεν προβλέπει αποζημίωση για αυτό το λόγο, ο Niedel κινήθηκε δικαστικά και η υπόθεση έφτασε μέχρι το ΔΕΕ.

Το δικαστήριο κατ’ αρχήν παρατήρησε ότι τέτοια αποζημίωση προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την Οδηγία “Working Time Directive” του 2003. Δηλαδή, τόσο οι υπάλληλοι του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να διεκδικούν χρηματική αποζημίωση για τις μέρες άδειας μετ’ αποδοχών που δεν χρησιμοποίησαν σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης. Μία μορφή τερματισμού της εργασιακής σχέσης είναι και η συνταξιοδότηση, όπως συνέβη με τον Γερμανό Niedel. Οι δικαστές πάντως διευκρίνισαν ότι ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, αν εθνικές διατάξεις προβλέπουν μεγαλύτερη άδεια μετ’ αποδοχών άνω των υποχρεωτικών τεσσάρων εβδομάδων, είναι δυνατόν να μην προβλέπεται χρηματική αποζημίωση και για το πρόσθετο χρονικό διάστημα της άδειας.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ