ΔΕΕ: Ασύμβατες με το ενωσιακό δίκαιο οι πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες της Mastercard

0

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαγόρευση είναι ισχυρή, διότι οι πολυμερείς τραπεζικές προμήθειες (multilateral interchange fees –MIFs) παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι πολυμερείς τραπεζικές προμήθειες αναφέρονται στο τμήμα τιμής μιας συναλλαγής που γίνεται με πιστωτική κάρτα και παρακρατείται υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την κάρτα. Το κόστος αυτό μετακυλίεται στους εμπόρους, στο ευρύτερο πλαίσιο του κόστους που συνεπάγεται για αυτούς η χρήση πιστωτικών καρτών που εκδίδει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους.

Οι δικαστές του ΔΕΕ απέρριψαν τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας Mastercard Inc. ότι η ύπαρξη των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών είναι αντικειμενικά αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πιστωτικών καρτών, ενώ χαρακτήρισαν απίθανο το ενδεχόμενο να μειωθεί σημαντικά η έκδοση καρτών Mastercard από μεγάλη μερίδα τραπεζών, μόνο για το λόγο της ανυπαρξίας των προμηθειών IMFs. Συνέχισαν δε, επισημαίνοντας ότι ορθώς η Κομισιόν επέβαλε την απαγόρευση, διότι χωρίς τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες οι έμποροι θα είναι σε θέση να ασκούν περισσότερη ανταγωνιστική πίεση για τον καθορισμό του κόστους που χρεώνονται για τη χρήση καρτών πληρωμών.