ΔΕΕ: Δεν αποτελεί κοινοτικό σήμα ο όρος MONACO

0

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή του Πριγκιπάτου του Μονακό κατά του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για την απόρριψη της αίτησης που είχε υποβάλλει το Πριγκιπάτο περί επεκτάσεως της προστασίας του σήματος ¨MONACO”στην ΕΕ, για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει κατ’ αρχήν ότι βάσει του δικαίου της Ένωσης, κάθε νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορεί να ζητήσει την προστασία που παρέχει το κοινοτικό σήμα. Το ίδιο ισχύει και τρίτο κράτος, εκτός της Ένωσης. Συνεπώς με την αίτησή του στο αρμόδιο Γραφείο της ΕΕ, το Πριγκιπάτο του Μονακό εκδήλωσε εκουσίως τη βούλησή του να εφαρμοσθεί υπέρ του το δίκαιο της Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση,ο όρος «MONACO» αντιστοιχεί στην ονομασία πριγκιπάτου που είναι παγκοσμίως γνωστό και παραπέμπει στην ομώνυμη γεωγραφική περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα. Ειδικότερα, ο επίμαχος όρος μπορεί να χρησιμεύσει στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής προελεύσεως ή προορισμού των προϊόντων ή του τόπου παροχής των υπηρεσιών και ως εκ τούτου, έχει αμιγώς περιγραφικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι τα περιγραφικά σήματα στερούνται κατ’ ανάγκην διακριτικού χαρακτήρα, το ΔΕΕ κρίνει ότι το σήμα MONACO δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα και επομένως το ΠριγκΙπάτο δεν είναι δικαιούχος του κοινοτικού σήματος.

Σχόλια