ΔΕΕ: Δεν αποτελούν φάρμακα οι ουσίες με συνθετικά κανναβινοειδή

0

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μείγματα αρωματικών βοτάνων τα οποία περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή και καταναλώνονται ως υποκατάστατα της μαριχουάνας δεν αποτελούν φάρμακα.

Με την απόφαση, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η έννοια του φαρμάκου στο δίκαιο της Ένωσης δεν περιλαμβάνει τις ουσίες που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή, καθώς μόνο τροποποιούν τις φυσιολογικές λειτουργίες, χωρίς να είναι σε θέση να παραγάγουν ευεργετικά αποτελέσματα, για την ανθρώπινη υγεία.

Το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας το οποίο, στο πλαίσιο δύο ποινικών υποθέσεων, καλείται να κρίνει εάν η πώληση μειγμάτων που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή, τα οποία χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της μαριχουάνας, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ποινικής δίωξης λόγω παράνομης πωλήσεως επισφαλών φαρμάκων.

Οι δικαστές έκριναν, ότι η κατανάλωση των επίμαχων συνθετικών κανναβινοειδών προκαλεί κατά κανόνα κατάσταση μέθης, η οποία μπορεί να κυμανθεί από το συναίσθημα ευφορίας μέχρι τις ψευδαισθήσεις. Μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα ναυτίες, σοβαρό εμετό, φαινόμενα ταχυκαρδίας και απώλειας προσανατολισμού, παραισθήσεις, ακόμα και καρδιακές διαλείψεις.

Λαμβανομένου υπόψη, αφενός, του σκοπού του δικαίου της Ένωσης, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση προστασίας της δημόσιας υγείας και, αφετέρου, του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η έννοια του «φαρμάκου», το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έννοια αυτή δεν περιλαμβάνει τις ουσίες που απλώς τροποποιούν τις φυσιολογικές λειτουργίες, χωρίς να παραγάγουν ευεργετικά αποτελέσματα και καταναλώνονται αμιγώς για σκοπούς αναψυχής, διότι είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.