ΔΕΕ: Διάσκεψη για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την καθιέρωση της Αρχής του αμέσου αποτελέσματος

0

Διάσκεψη με αφορμή την επέτειο έκδοσης της ιστορικής απόφασης Van Gend & Loos [PDF] διοργανώνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Μαϊου του 2013. Με την εν λόγω απόφαση, την οποία εξέδωσε στις 5 Φεβρουαρίου 1963, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα δικαστηρίου των Κάτω Χωρών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατύπωσε μια από τις θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου, την αρχή του άμεσου αποτελέσματος, σύμφωνα με την οποία το δίκαιο της Ένωσης δε δημιουργεί μόνο αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ των κρατών-μελών αλλά παράγει, υπέρ πολιτών κι επιχειρήσεων, και άμεσα αποτελέσματα, απονέμοντάς τους δικαιώματα, τα οποία οι εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να διασφαλίζουν.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης αυτής, στην οποία μπορούν να μετάσχουν εκπρόσωποι όλων των νομικών επαγγελμάτων και του ακαδημαϊκού τομέα μέσω διαδικασίας εγγραφής,οι μετέχοντες θα συζητήσουν το περιεχόμενο της απόφασης, τις επιπτώσεις της και τις προοπτικές της νομολογίας αυτής ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του οργάνου, το ευρύ κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις συζητήσεις σε απευθείας μετάδοση στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (www.curia.europa.eu.)

Σχόλια