ΔΕΕ: Δικαίωμα των αποθανόντων στην άδεια μετ’ αποδοχών

0

Αίσθηση έχει προκαλέσει απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε ότι ένας εργαζόμενος, ακόμη και μετά το θάνατό του εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στην ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται: ”Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές οι οποίες, σε περίπτωση θανάτου του εργαζομένου, αποκλείουν τη χρηματική αποζημίωση που οφείλεται για την υπολειπόμενη μη ληφθείσα άδεια”.

Η απόφαση αυτή του ανώτατου δικαστικού οργάνου της Ε.Ε. εκδόθηκε με αφορμή την υπόθεση Γερμανού εργαζομένου ο οποίος προσελήφθη το 1998, αρρώστησε σοβαρά το 2009 και το 2010, πέθανε αφήνοντας τη  σύζυγό του ως μοναδικό κληρονόμο του.

Εκείνη ζήτησε από την εταιρεία τα χρήματα από την άδεια που ο άνδρας δικαιούτο – αλλά λόγω της ασθένειας – δεν πρόλαβε να λάβει. Συνολικά ήταν 146 ημέρες αδείας, δηλαδή 16.000 ευρώ. Το αρμόδιο γερμανικό δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση της αλλά το ΔΕΕ τη δικαίωσε υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα άδειας μετ ‘αποδοχών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έτσι, κρίθηκε ότι η χήρα του εργαζομένου μπορεί να έχει οικονομικές απαιτήσεις από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο αποθανών σύζυγος.  

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές στις οποίες προβλέπεται ότι, οσάκις η σχέση εργασίας λύεται λόγω θανάτου του εργαζομένου, το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών απόλλυται, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για την υπολειπόμενη μη ληφθείσα άδεια. Εξάλλου, οι δικαστές έκριναν ότι η αποζημίωση αυτή δεν εξαρτάται από την εκ των προτέρων υποβολή αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

Σχόλια