ΔΕΕ: Εορτασμός των 50 ετών από την έκδοση της απόφασης που έθεσε την αρχή του αμέσου αποτελέσματος του δικαίου της Ένωσης

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχετική ανακοίνωσή του [PDF], ενημερώνει για τον εορτασμό της συμπλήρωσης πενήντα (50) ετών από την έκδοση της απόφασης, με την οποία τέθηκε μια από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή του αμέσου αποτελέσματος.

Ειδικότερα, στις 5 Φεβρουαρίου 1963 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση Van Gend en Loos, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα υποβληθέν από ολλανδικό δικαστήριο. Η υπόθεση της κύριας δίκης αφορούσε προσφυγή που είχε ασκήσει η μεταφορική επιχείρηση Van Gend & Loos, η οποία, εισάγοντας εμπορεύματα από τη Γερμανία στις Κάτω Χώρες, κλήθηκε να καταβάλει δασμούς, οι οποίοι εκτιμούσε ότι έρχονται σε αντίθεση με τον κανόνα της Συνθήκης ΕΟΚ, με τον οποίο απαγορεύεται στα κράτη – μέλη η αύξηση των δασμών στις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις.

Στις 13 Μαΐου 2013 θα διοργανωθεί στο ΔΕΕ ειδική διάσκεψη επ’ ευκαιρία της έκδοσης της ιστορικής απόφασης. Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διοργανωθεί ημερίδα προβληματισμού από Επιτροπή προεδρευόμενη από τον Πρόεδρο τμήματος, A. Tizzano και αποτελούμενη από τη Γενική Εισαγγελέα, J. Kokott και τη Δικαστή, S. Prechal σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης και τη λειτουργία της ως πηγή των αρχών που διαμόρφωσαν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σημειώνεται ότι στη διάσκεψη θα κληθούν να μετάσχουν εκπρόσωποι από το νομικό και τον ακαδημαϊκό ευρωπαϊκό χώρο.

Σχόλια