ΔΕΕ: Eπικύρωση καταδίκης της Πορτογαλίας, αλλά μείωση προστίμου λόγω οικονομικής κρίσης

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Πορτογαλίας, για παραβίαση της διαδικασίας που αφορά την καθολική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, ωστόσο, μείωσε το πρόστιμο που της είχε επιβάλει, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.

Το ΔΕΕ καταδίκασε την Πορτογαλία και της επέβαλε να καταβάλει πρόστιμο (3) τριών εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της απόφασης, καθώς δεν όρισε τους προμηθευτές της καθολικής υπηρεσίας (ΚΥ) τηλεπικοινωνιών, διαδικασία που τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, τήρησαν.

Ειδικότερα, κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ είχε προθεσμία μέχρι το 2003 για να επιλέξει διάφορους παρόχους της καθολικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών, κάτι που η Πορτογαλία δεν έκανε, αφήνοντας την αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση της ΚΥ στον παλιό δημόσιο πάροχο, την Portugal Telecom.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια δεύτερη προσφυγή κατά της Πορτογαλίας και δικαιώθηκε, καθώς οι δικαστές έκριναν, ότι πρόκειται για σοβαρή παράβαση, δεδομένου ότι η παράλειψη της μεταφοράς της Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη εμπόδισε την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης η μη εκτέλεση της αποφάσεως είχε αρνητικές συνέπειες για συμφέροντα τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η επιβολή των κυρώσεων να μην εφαρμοστεί. Στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να ασκήσουμε έφεση, όμως διεξάγουμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Σέρζιο Μοντέιρο.

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/cp140089el.pdf
 

Σχόλια