ΔΕΕ: Η Σλοβακία δεν παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ με την απαγόρευση εισόδου στον Πρόεδρο της Ουγγαρίας

0

Το γεγονός ότι ένας πολίτης της Ένωσης ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού κράτους αρκεί για να δικαιολογηθεί περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει προσφυγή της Ουγγαρίας στρεφόμενη κατά της Σλοβακίας, μετά την απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που επέβαλε η δεύτερη στον Ούγγρο Πρόεδρο, László Sólyom.

Οι αρμόδιες αρχές της Σλοβακίας χρησιμοποίησαν ως θεμελιωτική βάση για την επιβληθείσα απαγόρευση την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38, ενώ τόνισαν ότι την ημέρα της επίσκεψης του Προέδρου θα πραγματοποιούνταν στη χώρα εκδηλώσεις μνήμης για τα 41 χρόνια από την εισβολή των ουγγρικών στρατευμάτων στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι πράγματι υφίσταται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών εντός του εδάφους των κρατών-μελών αλλά δεδομένου ότι εν προκειμένω πρόκειται για αρχηγό κράτους, είναι δυνατό να επιβληθούν δικαιολογημένοι περιορισμοί με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία του προσώπου που φέρει το αξίωμα. Λόγοι λοιπόν που συνδέονται με το δίκαιο που διέπει τις διπλωματικές σχέσεις, επιβάλλουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις στη μετακίνηση των αρχηγών κρατών σε σχέση με τις εφαρμοστέες στους υπόλοιπους πολίτες διατάξεις.

Το Δικαστήριο λοιπόν απέρριψε την προσφυγή της Ουγγαρίας στο σύνολό της ενώ διευκρίνισε ότι η Σλοβακία κακώς επικαλέσθηκε ως νομική βάση την Οδηγία 2004/38, αν και το γεγονός αυτό δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.