ΔΕΕ: Κρίση σχετικά με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ως αναπηρίας

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί σε μια νέα υπόθεση, εάν η παχυσαρκία πρέπει να αντιμετωπίζεται στο χώρο εργασίας ως αναπηρία, με αποτέλεσμα τις ανάλογες υποχρεώσεις εκ μέρους των εργοδοτών.

Ειδικότερα, η Δανία προσέφυγε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κριθεί η περίπτωση ενός άνδρα νηπιαγωγού που ζυγίζει 160 κιλά, ο οποίος υποστηρίζει ότι απολύθηκε εξαιτίας του βάρους του.

Ωστόσο, ο νηπιαγωγός υποστηρίζει ότι το βάρος του δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εργασία του και έτσι οι δικαστές πρέπει να κρίνουν εάν η παχυσαρκία καλύπτεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία Εργασιακής Ισότητας, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις στην εργασία λόγω αναπηρίας.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί εάν η παχυσαρκία από μόνη της πρέπει να επιφέρει προνομιακή μεταχείριση ή εάν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν ο εργαζόμενος έχει άλλα διαπιστωμένα προβλήματα υγείας λόγω της παχυσαρκίας.

Εάν οι δικαστές αποφανθούν ότι η παχυσαρκία συνιστά αναπηρία, τότε οι εργοδότες πρόκειται να επιβαρυνθούν με νέες υποχρεώσεις, όπως π.χ. η δημιουργία ειδικών θέσεων πάρκινγκ, ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, οι εργοδότες θα σταματήσουν να προσλαμβάνουν παχύσαρκα άτομα, για αποφύγουν τις σχετικές επιβαρύνσεις.
 

Σχόλια