ΔΕΕ: Ναι στα κίνητρα προς τους γιατρούς για φθηνότερα φάρμακα

0

“Οι δημόσιες αρχές επιτρέπεται να παρέχουν στους ιατρούς οικονομικά κίνητρα για τη συνταγογράφηση φθηνότερων φαρμάκων”, απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τοποθετούμενο επί βρετανικής υποθέσεως. Παράλληλα, το δικαστήριο επισημαίνει ότι τα κίνητρα αυτά πρέπει να δίνονται με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις.
Το ζήτημα απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς, στο πλαίσιο της περιστολής των δημόσιων δαπανών για φαρμακευτικά προϊόντα, οι αρχές στην Αγγλία και την Ουαλία δημιούργησαν ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων προκειμένου οι ιατροί να συνταγογραφούν στους ασθενείς τους φάρμακα φθηνότερα. Ακολούθως, το High Court of Justice ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διευκρινίσει εάν η απαγόρευση παροχής οικονομικών κινήτρων, την οποία επιβάλλει η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/83/ΕΚ, αποκλείει το πρόγραμμα.
Στην απόφασή του, το ΔΕΕ, διευκρινίζει ότι σκοπός της απαγορεύσεως που επιβάλλει η οδηγία είναι η αποτροπή πρακτικών προωθήσεως από τις οποίες οι ιατροί ενδέχεται να αντλούν οικονομικό όφελος κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Αντίθετα, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εθνικές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν εάν η οδηγία τηρείται και να καθορίζουν τις προτεραιότητες στην πολιτική της δημόσιας υγείας, με έμφαση στον εξορθολογισμό των δαπανών.
Διαπιστώνοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει σκοπό την επίτευξη κέρδους, το δικαστήριο κρίνει ότι δεν μπορεί και να χαρακτηριστεί ως μέτρο εμπορικής προώθησης φαρμάκων και είναι, κατά συνέπεια, συμβατό με την οδηγία.

Σχόλια