ΔΕΕ: Νόμιμο το πρόστιμο των 181,5 εκατομμυρίων ευρών στην ENI για συμμετοχή σε καρτέλ

0

Η ENI ήταν μία από τις δεκατρείς εταιρείες στις οποίες επέβαλε πρόστιμα το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή σε καρτέλ συγκεκριμένων συνθετικών ελαστικών τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων. Η ιταλική εταιρεία ισχυρίστηκε ενώπιον του ΔΕΕ ότι έπρεπε να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στο μέτρο που αποδόθηκε στην ENI η ευθύνη για παραβάσεις από άλλες επιχειρήσεις του ομίλου, όπως η Versalis και η Syndial SpA.

Ωστόσο, το δικαστήριο αντέτεινε ότι γίνεται δεκτό στην ευρωπαϊκή νομολογία, σε υποθέσεις ανταγωνισμού, ότι η συμπεριφορά της θυγατρικής εταιρείας μπορεί να «χρεωθεί» στην μητρική ακόμη και αν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, εφόσον η θυγατρική εταιρεία δεν καθορίζει με αυτόνομο τρόπο την θέση της στην αγορά, αλλά κατά κανόνα εφαρμόζει τις οδηγίες της μητρικής εταιρείας.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η μητρική κατέχει σχεδόν όλο το κεφάλαιο σε μια θυγατρική που έχει παραβεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία ανταγωνισμού συνάγεται μαχητό τεκμήριο ότι η μητρική ασκεί αποφασιστικό έλεγχο πάνω στη θυγατρική. Αυτό έγινε δεκτό ότι συμβαίνει και στην περίπτωση της ENI, η οποία κατείχε άμεσα ή έμμεσα το 99.97 τοις εκατό του κεφαλαίου των άλλων εταιρειών του ομίλου, γι΄αυτό και η Κομισιόν νομίμως επέβαλε το πρόστιμο σε αυτήν.

Σχόλια