ΔΕΕ: Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα επιβάτη σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης λόγω έκτακτων περιστάσεων

0

Ειδικότερα, η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Δικαιοσύνης όταν η Denise McDonagh, επιβάτης της πτήσης Φάρο – Δουβλίνο, της 17ης Απριλίου 2010 αναγκάστηκε να παραμείνει επί μια εβδομάδα στην περιοχή Φάρο της Πορτογαλίας καθώς η πτήση της ματαιώθηκε λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Eyjafjallajökull στην Ισλανδία. Το διάστημα από 15 έως 22 Απριλίου είχε απαγορευθεί η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών (συμπεριλαμβανομένου και του εναέριου χώρου της Ιρλανδίας), λόγω των κινδύνων που διέτρεχαν τα αεροσκάφη.

Η D. McDonagh μπόρεσε να επιτρέψει τελικά στην Ιρλανδία στις 24 Απριλίου ενώ για το χρονικό διάστημα της παραμονής της στην Πορτογαλία, η εταιρεία Ryanair, η οποία ήταν υπεύθυνη για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου δεν κάλυψε κανένα από τα έξοδα της (διανυκτέρευση, μεταφορά, γεύματα κ.α.). Συνεπώς, η προσφεύγουσα αναγκάστηκε να δαπανήσει συνολικά 1.130 ευρώ, ποσό το οποίο ζητά ως αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία. Το ιρλανδικό δικαστήριο (Dublin Metropolitan District Court), το οποίο επιλήφθηκε της διαφοράς υπέβαλε στο ΔΕΕ ερώτημα αναφορικά με το εάν η απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης εμπίπτει στην έννοια των «έκτακτων περιστάσεων», οπότε ο αερομεταφορέας υποχρεούται να παρέχει φροντίδα προς τους επιβάτες, ή εάν, αντιθέτως, εμπίπτει στην έννοια των περιστάσεων οι οποίες συνιστούν κάτι πέραν των «έκτακτων περιστάσεων», οπότε ο αερομεταφορέας απαλλάσσεται από την ανωτέρω υποχρέωση.

Περαιτέρω, εάν το Δικαστήριο αναγνωρίσει ότι πρόκειται πράγματι για «έκτακτη περίσταση», καλείται, επίσης, να αποφανθεί κατά πόσον, η υποχρέωση παροχής φροντίδας πρέπει να υπόκειται σε χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Το ΔΕΕ, με τη σημερινή του απόφαση, έκρινε ότι το δίκαιο της Ένωσης (Κανονισμός 261/2004/ΕΚ) δεν αναγνωρίζει, πέραν των «έκτακτων περιστάσεων», μια χωριστή κατηγορία «ιδιαίτερα έκτακτων» γεγονότων, η επέλευση των οποίων θα είχε ως συνέπεια την απαλλαγή του αερομεταφορέα από όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής φροντίδας.

Επομένως, το Δικαστήριο υπογράμμισε [Link, Απόφαση] ότι η απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας σε τμήμα του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου λόγω ηφαιστειακής εκρήξεως συνιστά «έκτακτη περίσταση», οπότε οι αερομεταφορείς δεν απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Ακολούθως, διευκρινίστηκε ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει κανένα περιορισμό, χρονικό ή χρηματικό, αναφορικά με την υποχρέωση παροχής φροντίδας προς τους επιβάτες, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της ματαίωσης πτήσης. Ωστόσο, το Δικαστήριο τονίζει ότι σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν τήρησε την υποχρέωσή του προς τον επιβάτη, αυτός μπορεί να λάβει ως αποζημίωση μόνον το ποσό που ήταν απαραίτητο, κατάλληλο και εύλογο προκειμένου να αναπληρωθεί η παράλειψη του αερομεταφορέα.

Σχόλια