ΔΕΕ: Οι ομοφοβικές δηλώσεις παράγοντα αθλητικού συλλόγου δεσμεύουν το σύλλογο ως προς την εφαρμογή δυσμενών διακρίσεων ;

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή [Link] του, έκρινε ότι με βάση τα προβλεπόμενα στην Οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, για πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη δυσμενούς διάκρισης, το βάρος της αποδείξεως φέρουν οι αντίδικοι, οι οποίοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, παρά τη φαινομενική δυσμενή διάκριση, δεν υπήρξε προσβολή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η Accept, Μη Κυβερνητική Οργάνωση επιφορτισμένη με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων κατέθεσε ενώπιον του Ρουμανικού Συμβουλίου Καταπολέμησης των Δυσμενών Διακρίσεων (CNCD) καταγγελία σε βάρος του επαγγελματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου «SC Football Club Steaua București SA» και του G. Becali, ο οποίος εμφανιζόταν ως ο «παράγοντας» του ανωτέρω συλλόγου. Ο τελευταίος, σε συνέντευξή του, ως προς την ενδεχόμενη μεταγραφή επαγγελματία ποδοσφαιριστή, είχε δηλώσει ότι ουδέποτε θα προσλάμβανε ομοφυλόφιλο αθλητή ενώ ο σύλλογος δεν έλαβε αποστάσεις από τις δηλώσεις του G. Becali. Σύμφωνα με την ΜΚΟ, με τις συγκεκριμένες δηλώσεις και τη στάση του συλλόγου παραβιάσθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης σε θέματα προσλήψεων.

Το CNCD έκρινε ότι τα περιστατικά δεν ενέπιπταν στον εργασιακό τομέα καθώς οι δηλώσεις του G. Becali δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως προερχόμενες από εργοδότη ή από πρόσωπο αρμόδιο για τις προσλήψεις. Πάντως, το CNCD δέχθηκε ότι οι ανωτέρω δηλώσεις συνιστούσαν δυσμενή διάκριση, υπό τη μορφή παρενοχλήσεως και απηύθυνε στον G. Becali προειδοποίηση υπό τύπον κυρώσεως. Στη συνέχεια, η Accept άσκησε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του Curtea de Apel Bucureşti (Εφετείο Βουκουρεστίου), το οποίο υπέβαλε στο Δικαστήριο ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της ως άνω αναφερθείσας Οδηγίας.

Το ΔΕΕ, με την απόφασή του, διευκρίνισε ότι η Οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί σε υποθέσεις, όπως η συγκεκριμένη, οι οποίες σχετίζονται με διαφορές επί θεμάτων απασχόλησης και εργασίας, δηλώσεις επί των όρων πρόσβασης στην απασχόληση, περιλαμβανομένων των όρων πρόσληψης.

Όσον αφορά τη θέση του ποδοσφαιρικού συλλόγου Steaua στη διαφορά της κύριας δίκης, το Δικαστήριο τονίζει ότι το γεγονός ότι δηλώσεις του G. Becali δε δεσμεύουν το σύλλογο δε σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση του υποστατού των «πραγματικών περιστατικών από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη δυσμενούς διακρίσεως» για το σύλλογο, κατά την έννοια της Οδηγίας. Συνεπώς, ο εναγόμενος εργοδότης τελεί σε αδυναμία να αρνηθεί το υποστατό των πραγματικών περιστατικών από τα οποία τεκμαίρεται ότι ασκεί πολιτική προσλήψεων ενέχουσα δυσμενή διάκριση, επικαλούμενος ότι οι επίμαχες δηλκώσεις προέρχονται από πρόσωπο το οποίο, δεν έχει ικανότητα να τον δεσμεύει επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο σύλλογος θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τη στάση του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, μέσω μιας δέσμης συγκλινουσών ενδείξεων, όπως η σαφής αποστασιοποίηση του αντιδίκου έναντι των δημοσίων δηλώσεων οι οποίες ενέχουν δυσμενή διάκριση, καθώς και μέσω ρητών διατάξεων της πολιτικής προσλήψεων προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Σχόλια