ΔΕE: Όχι στην επαναπροώθηση των αιτούντων όταν πιθανολογείται απάνθρωπη μεταχείριση στο κράτος όπου ζητούν άσυλο

0

Απόφαση για τους αιτούντες άσυλο σε κράτη-μέλη της Ένωσης εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να στέλνεται πίσω ο αιτών στο κράτος από το οποίο ζητά άσυλο, αν πιθανολογείται σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή μια σειρά υποθέσεων που εμπλέκουν πλαγίως και την Ελλάδα. Όταν, λοιπόν, συνελήφθησαν στην Ελλάδα έξι λαθρομετανάστες που δεν είχαν κάνει αίτηση για άσυλο, μεταφέρθηκαν στη Βρετανία και στην Ιρλανδία.

Εκεί ενημερώθηκαν ότι θα επαναπροωθηθούν στην Ελλάδα, αυτοί όμως διαμαρτυρήθηκαν ισχυριζόμενοι ότι θα τύχουν απάνθρωπης μεταχείρισης από τις αρμόδιες αρχές. Τα βρετανικά και ιρλανδικά δικαστήρια κατόπιν αυτού απεύθυναν στο ΔΕΕ το ερώτημα, αν οφείλει το κράτος που επαναπροωθεί λαθρομετανάστες που ζητούν άσυλο να διασφαλίσει πρώτα ότι το κράτος στο οποίο μεταφέρονται θα σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η απάντηση του ΔΕΕ ήταν η εξής:

«Τα κράτη της Ένωσης, όπως και τα εθνικά δικαστήρια, δεν πρέπει να επαναπροωθούν τους αιτούντες άσυλο στο κράτος από το οποίο ζητείται το άσυλο, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία απονομής ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων και εφόσον πιθανολογείται σε μεγάλο βαθμό ότι θα υποστούν απάνθρωπη μεταχείριση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος που οφείλει να μην επαναπροωθήσει τον αιτούντα, έχει τη διακριτική ευχέρεια να εξετάσει το ίδιο την αίτηση ασύλου.Η απόφαση του δικαστηρίου θέτει νέους όρους στην επαναπροώθηση των αιτούντων ασύλου, η οποία προηγουμένως γινόταν χωρίς περιορισμό βάσει της συμφωνίας “Dublin II”. Επιπλέον, το δικαστήριο διατυπώνει μία έμμεση, αλλά ισχυρή αμφισβήτηση προς τις διαδικασίες απονομής ασύλου τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες εντός της Ένωσης.

Σχετικό Έγγραφο