ΔΕΕ: Πανηγυρική συνεδρίαση για την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη της Κομισιόν και του ΕΕΣ

0

Σε πανηγυρική συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα το μεσημέρι, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νέα μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ανέλαβαν επίσημα τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, κατόπιν παραίτησης του John Dalli, διορίστηκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το υπόλοιπο της θητείας του, ο Toni Borg. Επίσης, κατόπιν της προσχωρήσεως της Κροατίας στην Ένωση, διορίστηκε ως μέλος της Κομισιόν, ο Neven Mimica.
Τέλος, νέα μέλη διορίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, η Iliana Ivanova, και για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2019, ο George Pufan.