spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιεθνήΔΕΕ: Προαιρετική η άδεια μητρότητας σε παρένθετη μητέρα

ΔΕΕ: Προαιρετική η άδεια μητρότητας σε παρένθετη μητέρα

Σύμφωνα με απόφασή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το δίκαιο της Ένωσης δεν επιβάλλει τη χορήγηση άδειας μητρότητας ή ισοδύναμης άδειας σε κατά νόμο μητέρα που απέκτησε τέκνο κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας.

Όσον αφορά την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ, περί εγκύων εργαζομένων, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι σκοπός της είναι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως ομάδα ειδικών κινδύνων. Στην Οδηγία αυτή, η διάταξη η οποία αφορά την άδεια μητρότητας κάνει ρητώς λόγο περί τοκετού. Επομένως, η χορήγηση άδειας μητρότητας βάσει της Οδηγίας προϋποθέτει ότι η ενδιαφερόμενη εργαζόμενη κυοφόρησε και γέννησε το τέκνο. Κατά συνέπεια, τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να προβλέπουν τη χορήγηση δικαιώματος σε άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όσον αφορά την Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην εργασία, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η άρνηση χορηγήσεως άδειας μητρότητας δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, δεδομένου ότι ούτε ο κατά νόμο πατέρας έχει δικαίωμα σε αντίστοιχη άδεια.

Τέλος, σε σχέση με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω ειδικής ανάγκης στον τομέα της εργασίας, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η αδυναμία μιας γυναίκας να κυοφορήσει το τέκνο της μπορεί αναμφισβήτητα να αποτελεί για αυτήν αιτία μεγάλης οδύνης όμως, η έννοια «ειδική ανάγκη» κατά την Οδηγία αυτή προϋποθέτει ότι η μειονεκτικότητα αυτή μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη συμμετοχή στον επαγγελματικό βίο. Ωστόσο, η αδυναμία αποκτήσεως τέκνου με συμβατικά μέσα δεν εμποδίζει αυτή καθαυτή την πρόσβαση της κατά νόμο μητέρας σε ορισμένο επάγγελμα. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η αδυναμία αποκτήσεως τέκνου δεν αποτελεί «ειδική ανάγκη» κατά την έννοια της οδηγίας 2000/78 και ότι, κατά συνέπεια, η Οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140036el.pdf

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-167/12

Lawjobs