ΔΕΕ: Προδικαστική απόφαση για τα δικαιώματα τηλεοπτικής προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων

0

Η απόφαση εκδόθηκε επί προδικαστικού ερωτήματος στο πλαίσιο της διαφοράς του αυστριακού καναλιού “Sky Österreich” με τον ORF (Δημόσιο Φορέα αυστριακής ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης). Το αυστριακό κανάλι είχε αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την τηλεοπτική αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων της UEFA Europa League στην Αυστρία για τις περιόδους 2009/2010 έως 2011/2012. Όταν η αυστριακή ρυθμιστική αρχή σε θέματα επικοινωνίας υποχρέωσε το κανάλι να χορηγήσει στον ORF το δικαίωμα μετάδοσης σύντομων ενημερώσεων επικαιρότητας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, το “Sky Österreich” προσέφυγε δικαστικά, αμφισβητώντας τον περιορισμό στην αποζημίωση που μπορούσε να ζητήσει για την αναμετάδοση αυτών των αποσπασμάτων.

Το ζήτημα ρυθμίζεται βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/13/EE, η οποία επιτρέπει στους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ να μεταδίδουν σύντομες ανταποκρίσεις επικαιρότητας από γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, εφόσον αυτά είναι αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης. Οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα τα αποσπάσματα προς προβολή, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση που αντιστοιχεί μόνον στα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή πρόσβασης στο σήμα.

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε [Link, απόφαση] εν προκειμένω ότι ο περιορισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης δεν προσκρούει στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατοχυρώνονται τόσο το δικαίωμα ιδιοκτησίας, όσο και η επιχειρηματική ελευθερία. Το δικαστήριο αφενός παραδέχθηκε ότι ο νομοθετικός περιορισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης παρεμβαίνει στην επιχειρηματική ελευθερία του τηλεοπτικού σταθμού να αποφασίζει ελεύθερα την τιμή στην οποία παρέχει το σήμα του, αφετέρου όμως αντέτεινε ότι πρόκειται για περιορισμό που δικαιολογείται βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού πρόσβασης του κοινού στην πληροφορία και ο οποίος τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Σχόλια