ΔΕΕ: Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα για τις γεωγραφικές ενδείξεις σε γερμανικό ουίσκι

0

 

Γερμανικό δικαστήριο ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν η χρήση μιας τέτοιας ονομασίας μπορεί να συνιστά «έμμεση χρήση» ή «υπαινιγμό» της καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως «Scotch Whisky» ή ακόμη «ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη ικανή να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την καταγωγή» του οικείου προϊόντος.

Ο Michael Klotz εμπορεύεται ουίσκι με την ονομασία «Glen Buchenbach», το οποίο παράγεται από αποστακτήριο που βρίσκεται στο Berglen, στην κοιλάδα του Buchenbach, στη Σουηβία (Γερμανία). Η ετικέτα της φιάλης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες: «Waldhornbrennerei [αποστακτήριο Waldhorn], Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky [ουίσκι single malt Σουηβίας], Deutsches Erzeugnis [γερμανικό προϊόν], Hergestellt in den Berglen [παρασκευάζεται στο Berglen]». Η The Scotch Whisky Association, οργάνωση η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση των συμφερόντων της βιομηχανίας σκωτσέζικου ουίσκι, εκτιμά ότι η χρήση του όρου «Glen» για το επίμαχο γερμανικό ουίσκι θίγει την καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη «Scotch Whisky». Συγκεκριμένα, παρά τις λοιπές μνείες στην ετικέτα, ο όρος «Glen» μπορεί, κατά την οργάνωση, να οδηγήσει τους καταναλωτές σε εσφαλμένο συσχετισμό με αυτή την καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη και, επομένως, να τους παραπλανήσει όσον αφορά την καταγωγή του επίμαχου ουίσκι. Ως εκ τούτου, η The Scotch Whisky Association άσκησε αγωγή ενώπιον του Landgericht Hamburg (πρωτοδικείου Αμβούργου), με αίτημα να υποχρεωθεί ο M. Klotz να παύσει τη χρήση της ονομασίας «Glen Buchenbach» για το εν λόγω ουίσκι.

Στο πλαίσιο αυτό, το Landgericht Hamburg (πρωτοδικείο Αμβούργου) ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων η οποία εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά1 . Το Landgericht Hamburg (πρωτοδικείο Αμβούργου) αναφέρει ότι ο όρος «glen» είναι λέξη γαελικής προελεύσεως, η οποία σημαίνει «στενή κοιλάδα», και ότι 31 εκ των 116 αποστακτηρίων που παράγουν «Scotch Whisky» (ήτοι, ουίσκι σκωτσέζικης καταγωγής) φέρουν το όνομα του glen στο οποίο ευρίσκονται. Το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει, όμως, ότι υπάρχουν επίσης ουίσκι τα οποία παράγονται εκτός Σκωτίας και περιέχουν τον όρο «glen» στην ονομασία τους, όπως τα ουίσκι «Glen Breton», «Glendalough» και «Glen Els», με καταγωγή αντίστοιχα από τον Καναδά, την Ιρλανδία και τη Γερμανία.

Στις προτάσεις που υπέβαλε σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας H. Saugmandsgaard Øe επισημαίνει, καταρχάς, ότι το Δικαστήριο καλείται για πρώτη φορά να διευκρινίσει σε ποιο μέτρο μια ονομασία η οποία δεν εμφανίζει καμία ομοιότητα, ούτε φωνητική ούτε οπτική, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να θίγει την ένδειξη αυτή.

Πρώτον, ο γενικός εισαγγελέας εκτιμά ότι απαγορευόμενη « έμμεση χρήση» καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως υφίσταται μόνο εάν η επίμαχη ονομασία είναι πανομοιότυπη ή φωνητικώς ή/και οπτικώς παρόμοια με την οικεία ένδειξη. Επομένως, δεν αρκεί η εν λόγω ονομασία να είναι ικανή να δημιουργήσει στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή έναν οποιονδήποτε συνειρμό σχετικό με την ένδειξη ή με την οικεία γεωγραφική περιοχή.

Δεύτερον, ο γενικός εισαγγελέας εκτιμά ότι δεν είναι αναγκαίο να εμφανίζει η επίμαχη ονομασία φωνητική και οπτική ομοιότητα με την καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη για να συνιστά παράνομο «υπαινιγμό» της εν λόγω ενδείξεως. Εντούτοις, δεν αρκεί να είναι η ονομασία ικανή να δημιουργήσει στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή οποιονδήποτε συνειρμό σχετικό με την προστατευόμενη ένδειξη ή με την οικεία γεωγραφική περιοχή. Επομένως, ελλείψει φωνητικής και οπτικής ομοιότητας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εννοιολογική συνάφεια η οποία υφίσταται, ενδεχομένως, μεταξύ της οικείας ενδείξεως και της βαλλόμενης ονομασίας, εφόσον η εν λόγω συνάφεια είναι ικανή να οδηγήσει τον καταναλωτή να ανακαλέσει στη μνήμη του, ως εικόνα αναφοράς, το προϊόν που φέρει νομίμως την ένδειξη. Ως εκ τούτου, απόκειται στο Landgericht Hamburg (πρωτοδικείο Αμβούργου), και μόνο σε αυτό, να εξακριβώσει αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο μέσος Ευρωπαίος καταναλωτής ανακτά άμεσα στη μνήμη του το «Scotch Whisky» όταν βλέπει συγκρίσιμο προϊόν το οποίο φέρει την ονομασία «Glen».

Ο γενικός εισαγγελέας προσθέτει ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαγορευόμενου «υπαινιγμού», δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται πλησίον του επίμαχου σημείου στην περιγραφή, στην παρουσίαση ή στην επισήμανση του οικείου προϊόντος, ιδίως οι πληροφορίες που αφορούν την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η επίμαχη ονομασία αντιστοιχεί στο όνομα της επιχειρήσεως ή/και του τόπου στον οποίο παρασκευάζεται το προϊόν, του M. Klotz υποστηρίζοντος συγκεκριμένα ότι η ονομασία «Glen Buchenbach» συνιστά λογοπαίγνιο βασισμένο στο όνομα του τόπου καταγωγής του επίμαχου ποτού (Berglen) και στο όνομα τοπικού ποταμού (Buchenbach). Τέλος, τρίτον, ο γενικός εισαγγελέας εκτιμά ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη «ψευδούς ή παραπλανητικής ενδείξεως ικανής να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την καταγωγή» του οικείου προϊόντος, δεν πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται πλησίον του επίμαχου σημείου στην περιγραφή, στην παρουσίαση ή στην επισήμανση του οικείου προϊόντος, ιδίως οι πληροφορίες που αφορούν την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

 

——-

1 Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ 2008, L 39, σ. 16).

Σχόλια