ΔΕΕ: Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα κατά το 2012

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα κατά το περασμένο έτος.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα [PDF], παρατηρείται διατήρηση της παραγωγικότητας σε υψηλά επίπεδα ενώ η διάρκεια των διαδικασιών έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης, αξιοπρόσεκτη είναι και η μείωση του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον των τριών Δικαστηρίων (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενικό Δικαστήριο και Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης).

Πιο αναλυτικά, το 2012, το ΔΕΕ περάτωσε 595 υποθέσεις και επιλήφθηκε 632 νέων. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των υποθέσεων που εισήχθησαν παρέμεινε πολύ υψηλός και αντιπροσωπεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του Δικαστηρίου για ένα και μόνον έτος, αν και παρατηρείται μείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση με το 2011 (688 εισαχθείσες υποθέσεις). Επίσης, η μέση διάρκεια εκδικάσεως των προδικαστικών υποθέσεων έφθασε στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας οφείλεται στις πολυάριθμες εσωτερικής φύσεως τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία έτη και απέδωσαν σημαντικά οφέλη από πλευράς αποδοτικότητας.

Σχόλια