ΔΕΕ: Σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ

0

Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ, Cruz Villalon εξέδωσε σήμερα τις προτάσεις του επί της υπόθεσης C‑62/14, που αφορά στη συμβατότητα του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον του ΔΕΕ μετά από προδικαστικό ερώτημα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, στο οποίο είχαν προσφύγει Γερμανοί πολιτικοί και οικονομολόγοι εναντίον της εξαγγελίας του Μάριο Ντράγκι για δημιουργία προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων. Με την προσφυγή τους υποστήριζαν ότι το πρόγραμμα παραβιάζει το δικαίωμα της Γερμανικής Βουλής να αποφασίζει σε δημοσιονομικά θέματα της χώρας. Επίσης, ισχυρίζονταν ότι οι προθέσεις Ντράγκι για τη δημιουργία του προγράμματος δεν είχαν συζητηθεί με το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς ο πρόεδρος της Bundesbank δεν θα τις είχε προσυπογράψει.

Ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε το πρόγραμμα συμβατό με τα άρθρα 119 και 127 της ΣΛΕΕ, υπό δύο όρους:
-η ΕΚΤ να απέχει από οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή στα προγράμματα οικονομικής βοήθειας, με τα οποία θα συνδυάζεται το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων
– η ΕΚΤ να συμμορφώνεται αυστηρά με την υποχρέωση αιτιολογήσεως και με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αρχή της αναλογικότητας.

Επιπλέον, ο Γενικός Εισαγγελέας ορίζει ότι για τη νομιμότητα του προγράμματος πρέπει η χρονική στιγμή της εφαρμογής του να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει τον καθορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των κρατικών ομολόγων.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η απόφαση του Δικαστηρίου επί της σχετικής δυνατότητας της ΕΚΤ να λειτουργεί ως δανειστής των κρατών-μελών, μέσω του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων.
 

Σχόλια