ΔΕΕ: Υποστήριξη των εργατικών δικαιωμάτων εγκύων και λεχώνων

0

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυναίκα η οποία παύει να εργάζεται ή να αναζητεί εργασία επειδή βρίσκεται στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης της ή μετά τον τοκετό, μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα της «εργαζόμενης».

Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο η γυναίκα αυτή να επιστρέψει στην εργασία της ή να βρει άλλη θέση απασχόλησης, εντός εύλογου χρόνου μετά τη γέννηση του τέκνου της.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε με αφορμή την υπόθεση της Jessy Saint Prix, Γαλλίδας υπηκόου, η οποία εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Ιουλίου 2006, όπου εργάσθηκε, κατά κύριο λόγο ως βοηθός σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 έως την 1η Αυγούστου 2007.

Στις 12 Μαρτίου 2008 και ενώ διένυε τον έκτο μήνα εγκυμοσύνης, η J. Saint Prix εγκατάλειψε την εν λόγω θέση, διότι οι απαιτήσεις της εργασίας με παιδιά προσχολικής εργασίας είχαν καταστεί εξαιρετικά επίπονες για την ίδια. Η αίτηση που υπέβαλε η J. Saint Prix για να λάβει εισοδηματική ενίσχυση, την οποία δικαιούνται έγκυες και λεχώνες αλλοδαπής προελεύσεως που έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου, απορρίφθηκε από τη βρετανική διοίκηση με την αιτιολογία ότι η J. Saint Prix είχε χάσει αυτήν την ιδιότητα. Τρεις μήνες μετά τη γέννηση του τέκνου της, η J. Saint Prix άρχισε εκ νέου να εργάζεται.

Το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου που κλήθηκε να αποφανθεί αν η J. Saint Prix είχε δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης, απευθύνθηκε στο ΔΕΕ το οποίο έκρινε ότι είχε αυτό το δικαίωμα, διότι πολίτης της Ένωσης που δεν ασκεί πλέον δραστηριότητα μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα του εργαζομένου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (όταν είναι προσωρινά ανίκανος προς εργασία, όταν καθίσταται ακουσίως άνεργος κλπ).

Επομένως, το γεγονός ότι οι φυσικοί περιορισμοί που συνδέονται με τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης και τα επακόλουθα του τοκετού αναγκάζουν μια γυναίκα να σταματήσει να εργάζεται δεν είναι ικανό να στερήσει από το πρόσωπο αυτό την ιδιότητα του εργαζόμενου.

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/cp140086el.pdf

 

Σχόλια