ΔΕΕ:Παραβίαση των προσωπικών δεδομένων από βιντεοσκόπηση με κάμερα ασφαλείας εγκατεστημένη σε κατοικία

0

Με την απόφασή του της 11ης Δεκεμβρίου 2014, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα δικαστηρίου της Τσεχίας, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι η παρακολούθηση με κάμερα εγκατεστημένη σε κατοικία και στραμμένη προς τον δημόσιο χώρο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το ιστορικό της υπόθεσης αφορούσε στην εγκατάσταση στην οικία του Τσέχου υπηκόου κάμερας ασφαλείας η οποία μαγνητοσκοπούσε την είσοδο της οικίας αυτής, τη δημόσια οδό καθώς και την είσοδο της απέναντι οικίας, για λόγους προστασίας της ιδιοκτησίας , της υγείας και της ζωής αυτού και της οικογένειάς του,μετά από επανειλημμένες επιθέσεις που είχε δεχτεί από αγνώστους με θραύση των παραθύρων. Μετά από μια ανάλογη επίθεση λοιπόν και χάρη στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, οι οποίες παραδόθηκαν στην αστυνομία, κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δύο ύποπτοι εναντίον των οποίων κινήθηκε ποινική διαδικασία. Ωστόσο, ο ένας από τους υπόπτους αμφισβήτησε ενώπιον του Τσεχικού Γραφείου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας και η Αρχή επέβαλε πρόστιμο στον κάτοχο του συστήματος παρακολούθησης.

Το ΔΕΕ καλείται λοιπόν να απαντήσει αν η συγκεκριμένη περίπτωση υπάγεται στην εξαίρεση προστασίας από την Οδηγία, σύμφωνα με την οποία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων. Το ΔΕΕ απορρίπτει την υπαγωγή στην εξαίρεση αυτή, καθώς η κάμερα ασφαλείας εκτείνεται σε δημόσιο χώρο και ως εκ τούτου, εξέρχεται από την ιδιωτική σφαίρα αυτού που προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων.

Ωστόσο, το ΔΕΕ παρέχει στο ερωτών δικαστήριο ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας να συνυπολογίσει στην κρίση του περί παραβίασης της Οδηγίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων τόσο το έννομο συμφέρον του υπευθύνου της επεξεργασίας όσο και το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την εμβέλεια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από την οδηγία, όταν ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη διαφύλαξη της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων του ποινικού νόμου .
 

Σχόλια