ΔΕΚ: Ακύρωση δέσμευσης κεφαλαίων πρώην συμβούλου του τέως Προέδρου της Ουκρανίας

0

 

Ως απάντηση στην ουκρανική κρίση που άρχισε στα τέλη του 2013, το Συμβούλιο αποφάσισε, στις 5 Μαρτίου 2014, να δεσμεύσει τα κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και/ή για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Το όνομα του Andriy Portnov, τον οποίο το Συμβούλιο χαρακτήρισε ως «πρώην σύμβουλο του Προέδρου της Ουκρανίας [Viktor Ianoukovytch]», καταχωρίστηκε, για την περίοδο από τις 6 Μαρτίου 2014 έως τις 5 Μαρτίου 2015, στον κατάλογο των προσώπων κατά των οποίων επιβλήθηκε η δέσμευση κεφαλαίων με την εξής αιτιολογία: «Πρόσωπο εναντίον του οποίου κινήθηκε ποινική διαδικασία στην Ουκρανία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας». Ο Andriy Portnov ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ακύρωση της καταχωρίσεως του ονόματός του. Εν τω μεταξύ, το όνομά του διαγράφτηκε από τον κατάλογο της 5 Μαρτίου 2015.

Με τη σημερινή απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή του Andriy Portnov και ακυρώνει τη δέσμευση κεφαλαίων που του επιβλήθηκε.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το Συμβούλιο προσδιόρισε τον Andriy Portnov ως υπεύθυνο για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος της Ουκρανίας αποκλειστικά βάσει ενός εγγράφου της 3ης Μαρτίου 2014 του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, στο οποίο αναφέρεται ότι από την έρευνα που διεξήχθη, μεταξύ άλλων, σε βάρος του Andriy Portnov «αποδείχθηκε η υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από κρατικά κεφάλαια και η παράνομη στη συνέχεια μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας». Το Γενικό Δικαστήριο θεωρεί ότι το έγγραφο αυτό δεν παρέχει καμία διευκρίνιση όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά που προσάπτονται στον Andriy Portnov ούτε όσον αφορά την ευθύνη του.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η καταχώριση του ονόματος του Andriy Portnov στον κατάλογο δεν πληροί τα κριτήρια για την καταχώριση των προσώπων κατά των οποίων επιβάλλεται δέσμευση κεφαλαίων.

Σχόλια