ΔΕΚ: Απαγορεύονται οι ισχυρισμοί υγείας για την γλυκόζη που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές υγείας και διατροφής

0

 

Η γερμανική εταιρία Dextro Energy παράγει προϊόντα διαφόρων μορφών, αποτελούμενα σχεδόν εξ ολοκλήρου από το σάκχαρο γλυκόζη, τα οποία προορίζονται για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή αγορά. Ο κλασικός κύβος αποτελείται από οκτώ πλακίδια γλυκόζης των 6 γραμμαρίων.

Το 2011, η Dextro Energy ζήτησε έγκριση 1 για τη χρήση των ακόλουθων ισχυρισμών υγείας: «Η γλυκόζη μεταβολίζεται από τον κανονικό μεταβολισμό ενέργειας του οργανισμού», «Η γλυκόζη στηρίζει τη φυσιολογική σωματική δραστηριότητα», «Η γλυκόζη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας», «Η γλυκόζη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας κατά την άσκηση» και «Η γλυκόζη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών»2 .

Παρά τη θετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία θεωρούσε ότι αποδεικνυόταν σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ της κατανάλωσης γλυκόζης και της φυσιολογικής λειτουργίας του μεταβολισμού παραγωγής ενέργειας, η Επιτροπή αρνήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 3 να εγκρίνει τους ως άνω ισχυρισμούς υγείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι επίδικοι ισχυρισμοί υγείας εξέπεμπαν αντικρουόμενα και συγκεχυμένα μηνύματα προς τους καταναλωτές, διότι ενθάρρυναν την κατανάλωση σακχάρων, ενώ οι εθνικές και οι διεθνείς αρχές συνιστούν τη μείωσή τους σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές. Η Επιτροπή θεώρησε ότι, ακόμη και αν οι ως άνω ισχυρισμοί υγείας επιτρέπονταν μόνο υπό ειδικούς όρους χρήσης και/ή συνοδεύονταν από πρόσθετες δηλώσεις ή προειδοποιήσεις, τα εν λόγω μηνύματα θα εξακολουθούσαν να είναι συγκεχυμένα για τους καταναλωτές, οπότε οι επίδικοι ισχυρισμοί δεν έπρεπε να εγκριθούν.

Με απόφαση της 16ης Μαρτίου 2016 4 , το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της Dextro Energy και επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Με την απόφασή του αυτή, το Γενικό Δικαστήριο τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή δεν αμφισβήτησε τη γνώμη της EFSA (δεδομένου ότι το έργο της αρχής αυτής περιορίζεται στο να ελέγξει αν οι ισχυρισμοί υγείας αποδεικνύονται από επιστημονικά στοιχεία και αν η διατύπωσή τους είναι σύμφωνη με ορισμένα κριτήρια), πλην όμως ήταν υποχρεωμένη, στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου, να λάβει υπόψη τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης καθώς και άλλες σχετικές θεμιτές παραμέτρους. Εφόσον ο μέσος καταναλωτής οφείλει, σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές αρχές της διατροφής και της υγείας, να μειώσει την κατανάλωση σακχάρων, δεν ήταν εσφαλμένη η διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι επίδικοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι προβάλλουν μόνο τα ευεργετικά αποτελέσματα της γλυκόζης για τον μεταβολισμό ενέργειας χωρίς να κάνουν λόγο για τους εγγενείς κινδύνους της αυξημένης κατανάλωσης σακχάρων, είναι διφορούμενοι και παραπλανητικοί και ότι, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εγκριθούν.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Dextro Energy κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό κανένα από τα επιχειρήματα που προέβαλε η συγκεκριμένη επιχείρηση.

 

 

—-

1 Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ΕΕ L 404, σ. 9), οι ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας που αναγράφονται στις επισημάνσεις, στην παρουσίαση ή στη διαφήμιση των προϊόντων απαγορεύονται, εκτός αν συνάδουν προς τον κανονισμό, έχουν εγκριθεί σύμφωνα με αυτόν και περιλαμβάνονται στους καταλόγους εγκεκριμένων ισχυρισμών. Οι εγκεκριμένοι ισχυρισμοί υγείας μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε υπεύθυνο επιχειρήσεως τροφίμων. 2 Για τον πρώτο και τον τρίτο ισχυρισμό, ο πληθυσμός–στόχος ήταν ο γενικός πληθυσμός, ενώ οι τρεις άλλοι ισχυρισμοί απευθύνονταν σε υγιείς, δραστήριους άνδρες και γυναίκες, που προπονούνται εντατικά σε αγωνίσματα αντοχής. 3 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/8, σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (ΕΕ L 3, σ. 6). Σημειώνεται ότι ως προς την άρνηση αυτή υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών. Ακόμη, ο κανονισμός 2015/8 επέτρεπε στην Dextro Energy να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τους ισχυρισμούς αυτούς για διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος του

Σχόλια